VDH Weekly Briefings & Reports


May 2023

Briefings: May 25 // May 11

Reports: May 26 // May 19 // May 12 // May 5


April 2023

Briefings: April 27 // April 13

Reports: April 28 // April 21 // April 14 // April 7


March 2023

Briefings: March 30 // March 16 // March 9 // March 2

Reports: March 31 // March 24 // March 17 // March 10 // March 3


February 2023

Briefings: February 16 // February 2

Reports: February 24 // February 17 // February 10 // February 3


January 2023

Briefings: January 19

Reports: January 27 // January 20 // January 13 // January 6


December 2022

Briefings: December 14 // December 7

Reports: December 23 // December 16 // December 9 // December 2


November 2022

Briefings: November 30 // November 16 // November 9 // November 2

Reports: November 18 // November 11 // November 4


October 2022

Briefings: October 26 // October 19 // October 12 // October 5

Reports: October 28 // October 21 // October 14 // October 7


September 2022

Briefings: September 28 // September 21 // September 14 // September 7

Reports: September 30 // September 23 // September 16 // September 9 // September 2


August 2022

Briefings: August 31 // August 24 // August 17 // August 10 // August 3

Reports: August 26 // August 19 // August 12 // August 5


July 2022

Briefings: July 27 // July 20 // July 13 // July 6

Reports: July 29 // July 22 // July 15 // July 8 // July 1


June 2022

Briefings: June 29 // June 22 // June 15 // June 8 // June 1

Reports: June 24 // June 17 // June 10 // June 3


May 2022

Briefings: May 25 // May 18 // May 11 // May 4

Reports: May 27 // May 20 // May 13 // May 6


April 2022

Briefings: April 27 // April 20 // April 13 // April 6

Reports: April 29 // April 22 // April 15 // April 8 // April 1


March 2022

Briefings: March 30 // March 23 // March 16 // March 9 // March 2

Reports: March 25 // March 18 // March 11 // March 3


February 2022

Briefings: February 23 // February 16 // February 9 // February 2

Reports: February 25 // February 18 // February 11 // February 4


January 2022

Briefings: January 26 // January 19 // January 12 // January 5

Reports: January 28 // January 21 // January 14 // January 7


December 2021

Briefings: December 22 // December 15 // December 8 // December 1

Reports: December 23 // December 17 // December 10 // December 3


November 2021

Briefings: November 17 // November 3

Reports: November 19 // November 12 // November 5


October 2021

Briefings: October 27 // October 20 // October 13 // October 6

Reports: October 29 // October 22 // October 15 // October 8 // October 2


September 2021

Briefings: September 29 // September 22 // September 15 // September 8 // September 1

Reports: September 24 // September 17 // September 10 // September 2


August 2021

Briefings: August 25 // August 18 // August 11 // August 4

Reports: August 27 // August 20 // August 13 // August 6


July 2021

Briefings: July 28 // July 21

Reports: July 30 // July 23 // July 2


June 2021

Briefings: June 30 // June 25 // June 16 // June 9 // June 2

Reports: June 18 // June 11 // June 4


May 2021

Briefings: May 26 // May 19 // May 12 // May 5

Reports: May 28 // May 21 // May 14 // May 7


April 2021

Briefings: April 28 // April 21 // April 14 // April 7

Reports: April 30 // April 23 // April 16 // April 9 // April 2


March 2021

Briefings: March 31 // March 24 // March 17 // March 10 // March 3

Reports: March 26 // March 19 // March 12 // March 5


February 2021

Briefings: February 24 // February 17 // February 10 // February 3

Reports: February 26 // February 19 // February 12 // February 5


January 2021

Briefings: January 27 // January 20 // January 13 // January 6

Reports: January 29 // January 22 // January 15 // January 8


December 2020

Briefings: December 22 // December 16 // December 9 // December 2

Reports: December 25 // December 18 // December 11 // December 3


November 2020

Briefings: November 18 // November 11 // November 4

Reports: November 20 // November 13 // November 6


October 2020

Briefings: October 28 // October 21 // October 14 // October 7

Reports: October 30 // October 23 // October 16 // October 9 // October 2


September 2020

Briefings: September 30 // September 23 // September 16 // September 9 // September 2

Reports: September 25 // September 18 // September 11 // September 4


August 2020

Briefings: August 26 // August 19 // August 12 // August 5

Reports: August 28 // August 21 // August 14 // August 7


July 2020

Briefings: July 29 // July 22 // July 15 // July 8 // July 1

Reports: July 31 // July 24 // July 17 // July 10 // July 3


June 2020

Briefings: June 24 // June 17 // June 10 // June 3

Reports: June 26 // June 19 // June 11 // June 5


May 2020

Briefings: May 27

Reports: May 29 // May 22 // May 19